თავდაცვა და მეცნიერება

გამომცემელი David Aghmashenebeli National Defence Academy of Georgia
ISSN 2720-8184
E-ISSN 2960-9658
მიმდინარე გამოცემა ტომ. 2 (2023)
გამოქვეყნებული 2023-12-27
სრული გამოცემა

თავდაცვა და მეცნიერება არის სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც ქვეყნდება ინგლისურ ენაზე სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ. იგი მოწოდებულია გამოაქვეყნოს რეცენზირებული სტატიები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს როგორც თავდაცვის სფეროში, ისე მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში, როგორიცაა სოციალური, ჰუმანიტარული, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მიმართულებები და ა.შ. იგი ცდილობს მთელი მსოფლიოდან ყველა ქვედარგში მოიზიდოს ის მეცნიერები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან სხვადასხვა მეცნიერების შესწავლით საერთაშორისო ურთიერთდამოკიდებულებისა და ცვლილებების კონტექსტში. თავდაცვისა და მეცნიერების ჟურნალის მიზანია ხელი შეუწყოს სკრუპულოზურ სამეცნიერო კვლევას და მის გავრცელებას სხვადასხვა მიდგომებისა და მეთოდების დაცვით.