სარედაქციო კოლეგია

სარედაქციო კოლეგიის ხელმძღვანელი - ბრიგადის გენერალი მამია ბალახაძე, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი
სარედაქციო კოლეგიის ხელმძღვანელის მოადგილე - პოლკოვნიკი გიორგი ლაღიაშვილი, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი

სარედაქციო კოლეგიის წევრები

პოლკოვნიკი ლიბორ კუტეი, თავდაცვის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
პოლკოვნიკი პეტარ მარინოვი, ეროვნული თავდაცვის კოლეჯის ასოცირებული პროფესორი, ბულგარეთის რესპუბლიკა
ელშან ჰაშიმოვი, პროფესორი, ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებისა და სამხედრო საქმის დოქტორი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

არიფ ჰასანოვი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის, ეროვნული უსაფრთხოებისა და სამხედრო მეცნიერების დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ედუარდ რ. რაუპი, პროფესორი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის უცხო ენების ცენტრის ხელმძღვანელი
რედაქტორი/კორექტორი - ზურაბ მჭედლიშვილი, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მთავარი რედაქტორი
მთარგმნელი - იზა ჯანიაშვილი, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უცხო ენის მთარგმნელი
კომპიუტერული უზრუნველყოფა - სალომე პოპიაშვილი, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის დისტანციური სწავლების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი