კონტაქტი

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
მისამართი: საქართველო, ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მე-3 კმ, 1400
ორგანიზაციის ვებ-გვერდი: eta.edu.ge

ჟურნალის ელ. ფოსტა: defenseandscience@eta.edu.ge